Lohusuu Kalurite päev 2015

Kalurite päev ja laat 12 juulil 2015 algusega kell 10.00 Lohusuus

Meelelahutusprogramm igale eale!

Päevaesineja on KARL-ERIK TAUKAR

Meie eriilmelist piirkonda iseloomustavad etteasted nii eesti kui ka vene taidlusrühmade poolt.

Lastele tuleb külla RAPUNTSEL!

Laada atraktsioonid, näomaalingud ja muu meelelahutus.

Käeosavust saab proovile panna lõbusate laadamängudega.

Päevajuht HEINAR JUUSE.

Vanas koolihoones avatud muuseum kella 13.00 – 15.00.

Tähelepanu kodukokad ja professionaalsed leemekulbiliigutajad- päeva jooksul toimuv KALASUPI konkurss ootab osalejaid ja hea maitsemeelega hindajaid! Konkursil kodukokkade- ja toitlustajate hindamine eraldi.  Võistlusele registreerimine algab kohe hommikul.

KÕIKIDELE KALA JA KALATOODETE MÜÜJATELE ON MÜÜGIPLATS TASUTA!

17.00 alustab AVINURME SUVETEATER lõbusa külajandiga armastuse ja abieluteemadel ning esitusele tuleb  „Potilill ja Karusammal"

19.00 Alates on õhtuprogramm, kus samba ja foks vaheldub valsiga ja kuulda saab vanu häid diskolugusid, mida esitab professionaalsel tasemel ansambel Ivetta TRIO (Boris Ozdoba, Ivetta Kadakas, Sven Himma)

Südaööl ilutulestik!

Pileti hinnad:

päevapilet                   2 eurot;

õhtusel üritusel tasuta!

kuni 16-aastastele       tasuta;

parkimine                    tasuta.

Täiendav info Lohusuu Vallavalitsusest ja Kalurite päev 2015 Lohusuus FB leheküljel

Müüjate registreerimine: Lohusuu valla kodulehel ja e-mailil: lohusuuvv@lohusuuvv.ee

info tel 56 827 766, 33 23 660

KAUPLEJATELE registreerimiseks link asub SIIN

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine 2015

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  23.03.2015 avatakse hajaasustuse programmi 2015. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse ja Iisaku. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  25.05.2015.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjas nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument", mis on kättesaadav EAS-i (http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale) ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Lohusuu Vallavalitsuse korraldus 06.04.2015 nr 47 Hajaasustuse programmist 2015. a toetatavate valdkondade prioriteetsus 

 

Lohusuu Vallavalitsuse korraldus komisjoni moodustamise kohta 06.04.2015 nr 48

Kärasi looduskaitseala moodustamise teade

Keskkonnaamet teatab:
keskkonnaministri 20. veebruari 2015. a käskkirjaga nr 181 on algatatud määruse "Kärasi looduskaitseala kaitse-eeskiri" menetlus. Kaitse-eeskirja menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris ning Lohusuu vallavalitsuses 09.03.2015‒05.04.2015. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel (kliki SIIN )

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Kärasi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Viru regioonile (iti.jyrjendal@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere 44307) hiljemalt 05.04.2015. Eelnõu avalik arutelu toimub 20. aprillil 2015 kl 15.00 Tudulinna kultuurimajas (Pikk 5, Tudulinna alevik), kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt juulis 2015. aastal ministeeriumidevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti augustis 2015. aastal.

Lisainfo: Iti Jürjendal, iti.jyrjendal@keskkonnaamet.ee

Tähtis teade maamaksu kohta

Veebruarikuus said päris paljud Lohusuu valla maaomanikud lisaks 2015. a aasta maamaksuteatele ka 2014. aasta maamaksuteate. Tegemist ei ole täiendavat maamaksukohustust tekitava maksuteatega, vaid möödunud aasta maamaksuandmeid parandava maksuteatega. Lähemalt loe siit

KEHTESTATI KIVASTIKU MAAÜKSUSE OSALINE DETAILPLANEERING

Lohusuu Vallavolikogu kehtestas 04.02.2015 otsusega nr 4 Kivastiku maaüksuse osalise detailplaneeringu, mille materjalidega  on võimalik tutvuda siin.

 

Uudised ja teated

12.02.2015 Vastlapäev Lohusuus 22.02.2015 algusega kell 12.00

22.02.2015 toimub Maslenitsa ehk siis vene vastlapäeva üritus Lohusuu Venekülas, MTÜ Logovesti hoones Järve tee 14. Plaanis on väike kontsert, esineb Raja küla naisansambel Rainka. Erinevad vastlapäeva mängud värskes õhus, sõidetakse mootorsaaniga...  Loe edasi »

12.02.2015 Kivastiku maaüksuse osaline detailplaneering
09.01.2015 Hajaasustuse programm 2015
12.12.2014 Üritused
15.09.2014 Lohusuu vallas veemajandusega seotud projektid/ Est-Lat-Rus ja Hajaasustus programm 2014

Statistika

Rahvaarv: 751
Pindala: 104,5 km²
Suurim asula: Lohusuu alevik (440)
Koole: 1