TÖÖKUULUTUS

Lohusuu Vallavalitsus kuulutab välja hanke Lohusuu valla kohalikel teedel 2015/2016. a lumetõrje töödeks teostaja leidmiseks

Lohusuu Vallavalitsus kuulutab välja hanke Lohusuu valla kohalikel teedel 2015/2016. a lumetõrje töödeks teostaja leidmiseks. Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded leiate SIIT

Kärasi looduskaitseala moodustamise teade

Keskkonnaamet teatab:
keskkonnaministri 20. veebruari 2015. a käskkirjaga nr 181 on algatatud määruse "Kärasi looduskaitseala kaitse-eeskiri" menetlus. Kaitse-eeskirja menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris ning Lohusuu vallavalitsuses 09.03.2015‒05.04.2015. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel (kliki SIIN )

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Kärasi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Viru regioonile (iti.jyrjendal@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere 44307) hiljemalt 05.04.2015. Eelnõu avalik arutelu toimub 20. aprillil 2015 kl 15.00 Tudulinna kultuurimajas (Pikk 5, Tudulinna alevik), kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt juulis 2015. aastal ministeeriumidevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti augustis 2015. aastal.

Lisainfo: Iti Jürjendal, iti.jyrjendal@keskkonnaamet.ee

Tähtis teade maamaksu kohta

Veebruarikuus said päris paljud Lohusuu valla maaomanikud lisaks 2015. a aasta maamaksuteatele ka 2014. aasta maamaksuteate. Tegemist ei ole täiendavat maamaksukohustust tekitava maksuteatega, vaid möödunud aasta maamaksuandmeid parandava maksuteatega. Lähemalt loe siit

KEHTESTATI KIVASTIKU MAAÜKSUSE OSALINE DETAILPLANEERING

Lohusuu Vallavolikogu kehtestas 04.02.2015 otsusega nr 4 Kivastiku maaüksuse osalise detailplaneeringu, mille materjalidega  on võimalik tutvuda siin.

 

Uudised ja teated

12.02.2015 Vastlapäev Lohusuus 22.02.2015 algusega kell 12.00

22.02.2015 toimub Maslenitsa ehk siis vene vastlapäeva üritus Lohusuu Venekülas, MTÜ Logovesti hoones Järve tee 14. Plaanis on väike kontsert, esineb Raja küla naisansambel Rainka. Erinevad vastlapäeva mängud värskes õhus, sõidetakse mootorsaaniga...  Loe edasi »

12.02.2015 Kivastiku maaüksuse osaline detailplaneering
09.01.2015 Hajaasustuse programm 2015
12.12.2014 Üritused
15.09.2014 Lohusuu vallas veemajandusega seotud projektid/ Est-Lat-Rus ja Hajaasustus programm 2014

Statistika

Rahvaarv: 751
Pindala: 104,5 km²
Suurim asula: Lohusuu alevik (440)
Koole: 1