Ametnikud

Nimi

Ametikoht

Telefon 

E-Post

Piret Tomson Sotsiaalnõunik

3323664

53023870*

piret.tomson@lohusuuvv.ee
Vastuvõtuaeg: esmaspäeviti kell 9 - 12

* Mobiiltelefonil saab kätte E - R  8 - 16

 

Lohusuu sotsiaalnõuniku ametijuhend