Avalduste ja dokumentide vastuvõtmine

Avaldusi ja taotlusi võetakse  vastu:

 

Paberkandjal 
- tööajal Lohusuu vallamaja kantseleis II korrus

- tööaja väliselt on võimalus postitada  vallamaja seinal asuvasse postkasti
- postiga aadressil Avinurme tee 49 Lohusuu alevik Ida-Virumaa 42001

 

Elektrooniliselt
- lohusuuvv@lohusuuvv.ee

- kodulehel e-vormide kaudu (avalduse esitamine, teabenõue)


Kodanikule

Kodaniku tavalisele avaldusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Teabenõudega küsitakse vallavalitsuses juba olemas olevat avalikku teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Kui küsite teabenõudega vallavalitsuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue, vaid  märgukiri või selgitustaotlus. Sel juhul on vastamistähtaeg 30 kalendripäeva.


Arvete ja riigilõivu tasumine pangaülekandega

Saaja: Lohusuu Vallavalitsus

Konto: EE3522000001120050803 SWED Pank
             EE021010022080262001 SEB Pank