Avinurme tee 4 detailplaneering

Avinurme tee 4 detailplaneering algatati Lohusuu Vallavolikogu 17.05.2016 otsusega nr 36.

Planeeringuala suurus on 1,58 ha.

Planeering ei muuda kehtivat Lohusuu valla üldplaneeringut.

Planeering on kooskõlastamisjärgus.

 

3D versioon: http://arcg.is/OOSf0

Paremat hiire klahvi all hoides saab pilti keerutada, et erinevate nurkade alt vaadata. Majad on kastid ning majade ehitisealune pind on maksimaalse ehitusõiguse näitajate järgi. Kihte saab sulgeda, avada, sh saab vahetada aluskaarti (paremale jääv menüüriba, luubi all olev teine variant).