ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013

ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013

Projekt „Water Management  Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes" (ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18)

Projekti kogumaksumus on 1,87 miljonit eurot, mis ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ulatuses. Projekti koostööpartnerid on AS Emajõe Veevärk, Mustvee Linnavalitsus, Kasepää Vallavalitsus, Lohusuu Vallavalitsus ning Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal.

Projekti eesmärgid
Partner 1, AS Emajõe Veevärk:

  • Tartu valla, Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekti koostamine;
  • GIS süsteemi juurutamine vee-ettevõttes;
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Palamuse alevikus.

Partner 2, Mustvee Linnavalitsus:

  • Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimine;
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine.

Partner 3, Lohusuu Vallavalitsus:

  • Vilusi küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd.

Partner 4, Kasepää Vallavalitsus:

  • Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamade rekonstrueerimine
  • Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tellimine ja projekteerimine.

Partner 5, Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal

  • Pihkva reoveepuhasti rekonstrueerimine.

Projekti tutvustus

juuni -juuli 2013 uudiskiri

Pressiteade Kükita veepuhastusjaama rekonstrueerimistööd 14.09.2014
Pressiteade Mustvee reoveepuhastuse rekonstreerimistööd 14.09.2014
Projekti lõpuseminar Mustvees september 2014
EST-LAT-RUS projekti lõpetamisega seotud pressiteated asuvad siin ja siin