« Tagasi

Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks

20.detsembril toimunud Lohusuu Vallavolikogu istungil otsustati kehtestada 2017. aasta maamaksumääraks Lohusuu vallas 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja looduslik rohumaa, mille maamaksumäär on 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Otsustati ka vabastada 2017. aastal represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes maamaksust nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kui nad ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Nimetatud isikutel tuleb maamaksusoodustuse saamiseks esitada Lohusuu Vallavalitsusele kirjalik avaldus hiljemalt 25. jaanuariks 2017.

Määrus nr 23, Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks