« Tagasi

Lohusuu Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Juhara ja Postijaama maaüksused

Lohusuu Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras järgmised katastriüksused:

  1. katastritunnus 42001:001:0494, Juhara mü, Raadna küla, Lohusuu vald, maatulundusmaa 100%; alghind 7 900 eurot, tagatisraha 790 eurot, osavõtutasu 20 eurot;
  2. katastritunnus 42001:001:0227, Postijaama mü Ninasi küla, Lohusuu vald, maatulundusmaa 95% ja transpordimaa 5%; alghind 10 500 eurot, tagatisraha 1 050 eurot, osavõtutasu 20 eurot.

Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Lohusuu Vallavalitsusele või saata tähitud postiga või kullerpostiga hiljemalt 28. märtsiks 2017 kell 14.00 aadressil Avinurme tee 49 Lohusuu alevik Ida-Virumaa 42001. Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Lohusuu Vallavalitsuse pangakontole Swedbankis EE352200001120050803 hiljemalt 24 märtsiks 2017, selgituseks vastavalt „Juhara" või „Postijaama".  Tagatisraha arvestatakse võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse see kontole, millelt ülekanne tehti. Tagatisraha ei tagastata, kui pakkumine võetakse tagasi peale pakkumiste avamise protseduuri. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.  Enampakkumise tulemuste kinnitamise korral vallavalitsuse poolt sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga ostu-müügileping.

Notaritasu tasub ostja.

Kinnises ümbrikus esitatud pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;

2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3) tõendid või kinnitus enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;

4) sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;

5)pakkumise esitaja allkiri, füüsilise isiku esindaja puhul notariaalselt tõestatud volikiri, juriidilise isiku puhul  allkirja õigust omava isiku allkiri.

Ümbrikule märkida taotletava katastriüksuse nimi ja pakkuja kontaktandmed. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta pakkumise nõuetele, enampakkumises ei osale.

Pakkumiste avamine toimub 28. märtsil 2017 kell 15.00 Lohusuu vallamajas vallavanema kabinetis. Pakkumiste avamine on avalik. Täpsem info telefonil 5031908 Tarmo Tomson e-post vallavanem@lohusuuvv.ee