« Tagasi

Leader projektitoetuste järgmine voor toimub oktoobris

2017. aasta taotlusvooru ajaks on planeeritud oktoobri algus ning avanevad kõik kolm meedet. 

M1. Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine
M2. Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks
M3. Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine

Iga meetme maht on 200 000 €. Taotlusvooru infopäevi on oodata septembris.

Taotlejad, kelle plaanid hõlmavad soetusinvesteeringuid ja ühisprojekte, ei pea veel tegutsema hakkama, küll aga kõik need, kes soovivad hakata taotlema toetust ehitusele ja renoveerimisele. Vaadake üle oma kinnistute sihtotstarbed ning vajadusel pöörduge kohalikku omavalitsusse sihtotstarbe muutmise teemal. Muudatused võtavad omajagu aega ning elamumaale ettevõtluse arendamiseks toetust anda ei saa.

Maa sihtotstarve peab vastama investeeritava objekti tegevuseesmärgile. Maa sihtotstarbe muutmine on kohaliku omavalitsuse pädevuses ja seda sätestab maakatastriseaduse §18. Seejuures on määrav, kas tegemist on detailplaneeringu kohustusega maa-alaga või mitte.

Infopäevade toimumisajad ja kohad anname teada augustis.

Meeleolukat suve!

Lii Roosa
tegevjuht
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda