« Tagasi

Valimised 15.oktoober 2017

09.10. - 11.10.2017 Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.

Lohusuu valimisjaoskonna aadress on Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Lohusuu vald, 42001, Ida-Virumaa.

15.10.2017 Valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00-20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:

  • terviseseisund
  • kõrge iga
  • rasked teeolud
  • transpordivõimaluste puudumine

Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil. Valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) saab taotluse esitada ka valimispäevale eelnevatel päevadel.

Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel (58873117) elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.  

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

  1. valija nime;
  2. valija isikukoodi;
  3. valija aadressi;
  4. valija sidevahendi numbrit;
  5. kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.

Rohkem infot valimistest: https://www.valimised.ee/et

16.oktoobril 2017 häälte teistkordne ülelugemine algusega kell 10.00