« Tagasi

Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

LOHUSUU VALLAVALITSUSE TEADE:
31. oktoobril 2017 kell 14.00 toimub Lohusuu vallamajas
(Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Ida-Virumaa)
Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik arutelu.

Lohusuu vallas Tammispää külas asuval 2,26 ha suurusel hoonestamata maal koostatava detailplaneeringu eesmärk on puhkeala rajamiseks lahenduse koostamine, sh ehitusõiguse määramine 12 hooajalise majutushoone (kämpingu) rajamiseks. Planeeringu elluviimisel olulist keskkonnamõju ette näha ei ole. Detailplaneering sisaldab kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest planeeringualale kämpingute rajamiseks on vajalik Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Üldplaneeringu põhilahendust detailplaneering ei muuda.


Detailplaneeringuga saab tutvuda Lohusuu valla veebilehel aadressil www.lohusuuvv.kovtp.ee