Haridused

Nimi

Haridustase

Daisy Utsar

Sisekaitseakadeemia halduskorraldus

Piret Tomson

rakenduslik kõrgharidus (sotsiaaltöö eriala, Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolis)

Tatjana Kriiskamägi

kesk-eri haridus(Tallinna Kergetööstustehnikum, raamatupidamise eriala)

Julija Artjušenkova

kõrgharidus (Tartu Ülikool, majandusteadus)

Pille Lapin

kõrgharidus (Tartu Ülikool, filoloogia eriala)

Tiiu Puu

 kõrgharidus (Tartu Ülikool, majandusgeograafia eriala)