Lohusuu Aukodanikud

Aukodanik 2016 - Valve Kivi

Kauaaegne Lohusuu valla kultuuritöö eestvedaja ja aktiivne kultuuritöö tegija, pikaaegne seltsingu Elame Veel juhendaja ja tänasel päeval seltsingu aktiivne liige

Aasta tegu 2016 - Lohusuu Kool

Hendrik Kase mälestuspingi avamine

Kultuuripreemia - Natalja Tumanovale

MTÜ Logovest eestvedajale ning vene kultuuri hoidjale ja propageerijale

AUKIRJAD:

Maie Soosalu -

Aktiivne Lohusuu kultuurielu eestvedaja ja seltsingu Elame Veel juht

Margus Murdsalu-

Pikka aega ametis olnud piirkonnapolitseinik, kes on abiks olnud kogukonna elanike probleemide lahendamisel, tegelenud aktiivselt nõustamis– ja ennetustööga.

 

TÄNUKIRJAD

Kristiina Akulitš Aktiivsele ja tublile noorele, kohaliku noorteelu eestvedajale
German Bestšaštnõi Alati  sõbralikule, lahkele ja abivalmis Lohusuu Vallavolikogu liikmele, valla ettevõtjale, ühisürituste läbiviimise toetajale
Avo Kask Abipolitseinikule, pikaajalise ja tänuväärse vabatahtliku tegevuse eest piirkonna turvalisuse tagamisel
Paul Kärberg Abi eest Lohusuu Kooli ja Kalurite päeva läbiviimise toetajale
Raine Lindepuu Lohusuu Kooli õpetajale koolielu rikastamise eest läbi rahvusvaheliste projektide
Ene Lüüs Tänuväärse töö eest  laste õpetamisel ning nende edukal ettevalmistamisel erinevatel aineolümpiaadidel
Ene Mägi Pikaajalise tegevuse eest valla kultuuri- ja noorsootöö korraldamisel
Natalja Peltomaa Alati sõbralikule ja lahkele mittetulundusühingu Peipsi Pärl eestvedajale  Lohusuu valla vähekindlustatud perede pikaajalise abistamise eest
Ilmar Tammaru Isamaalisuse ja rahvustunde kasvatamise ja propageerimise eest Lohusuu Koolis
Ove Tomson Abipolitseinikule, pikaajalise ja tänuväärse vabatahtliku tegevuse eest piirkonna turvalisuse tagamisel
Helle Vaher Lohusuu Kooli õpetajale aktiivse tegevuse eest Lohusuu muuseumi ja Lohusuu Jumalailmumise kiriku töö korraldamisel