Lohusuu valla üldplaneering

Lohusuu  valla üldplaneering on kehtestatud Lohusuu Vallavolikogu 21.09.1999. a. otsusega nr 118 ja tunnistatud osaliselt (Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ala ulatuses) kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 07.03.2011. a. otsusega nr 4.

Lohusuu valla üldplaneeringu seletuskiri

Lohusu valla üldplaneerignu põhijoonis