Lohusuu valla üldplaneeringu teemaplaneering

Lohusuu Vallavolikogu algatas 30.06.2015. a otsusega nr 20 teemaplaneeringu „Lohusuu valla maakasutus-, ehitus- ja projekteerimistingimused" eesmärgiga täpsustada ja täiendada Lohusuu valla territooriumil kehtivaid üldplaneeringuid.

Lohusuu Vallavolikogu otsus 30.06.2015 nr 20