Mustvee Vallavolikogu valimised 2017

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemislepingust tulenevalt valivad ühinevate omavalitsusüksuste hääleõiguslikud elanikud 15. oktoobril 2017 uue 21-liikmelise Mustvee Vallavolikogu (volikogu otsus 17, 08.05.2017).
 

Mustvee Vallavolikogu valimised toimuvad 5-es ringkonnas (volikogu otsus nr 18, 08.05.2017):

- valimisringkond nr 1, mis hõlmab Avinurme valla haldusterritooriumi;

- valimisringkond nr 2, mis hõlmab Kasepää valla haldusterritooriumi;

- valimisringkond nr 3, mis hõlmab Lohusuu valla haldusterritooriumi; 

- valimisringkond nr 4, mis hõlmab Mustvee linna haldusterritooriumi ja Torma valla  Võtikvere  küla; 

- valimisringkond nr 5, mis hõlmab Saare valla haldusterritooriumi.
 

Valimisjaoskondade moodustamine (Lohusuu Vallavalitsuse määrus nr 2, 13.06.2017)
 

Valimiste läbiviimiseks moodustati (otsus nr 19, 08.05.2017) Mustvee valla valimiskomisjoni, mille liikmeteks on Imbi Kaarama, Marju Soop, Daisy Utsar, Ruth Jermoškina ja Mall Merilo.  

Samasisulised otsused võtsid vastu ka  Avinurme Vallavolikogu, Kasepää Vallavolikogu,  Saare Vallavolikogu ja Mustvee Linnavolikogu. 

Valla valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
 

Valimistoimingute ja tähtaegade, kandideerimise ning 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta on informatsioon avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.vvk.ee/kov2017/.