Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Levinumad ohtlikud jäätmed on:

  • patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed nt kraadiklaas;
  • vananenud ravimid, värvid, lakid, liimid ja lahustid;
  • õli sisaldavad jäätmed, saastunud pinnas, ohtlike ainetega reostunud taara ja materjalid (kaltsud, saepuru jms);
  • kemikaalide jäägid ja nende pakendid (puhastusvahendid, fotokemikaalid, happed, alused jms);
  • mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid)

Piirkonnas jäätmete vastuvõtukohad

Prügila

Lähim prügila on Torma prügila. Võtikvere küla, Torma vald, Jõgevamaa – (avatud E-P 8.00 – 20.00 ). Vastu võetakse paberi – ja pakendijäätmeid taaskasutusse, elektroonika- seadmeid (komplekssed) ja vanu rehve, teised jäätmed tasulised .

Jäätmejaam

Tartu – Jõhvi maantee ääres Kükita külas. Vastu võetakse elektri – ja elektroonikaseadmeid, suuremõõtmelisi jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, paberi – ja papijäätmeid, pakendeid, vanu rehve, kasvuhoonekile, klaastaarat ja vanametalli. Avatud T-L 8.00 – 16.00. Tel: 55622320.