Alates 1.10.2017 on Torma prügila Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna piirkondlik jäätmejaam

Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna elanikele

Alates 1.10.2017 on Torma prügila Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna piirkondlik jäätmejaam.

Torma prügilas võetakse elanikelt vastu järgmisi jäätmeid:

 • paber ja kartong (20 01 01);
 • plastid (20 01 39);
 • metallid (20 01 40);
 • klaas (20 01 02);
 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01);
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 02, 20 02 03);
 • puit (20 01 38);
 • tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
 • suurjäätmed (20 03 07);
 • probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
 • pakendid (15 01);
 • kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.

Elanikule on tasuta võimalik ära anda pakendid, ohtlikud jäätmed (v.a. eterniit, mille eest tasub iga elanik ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale), paber ja kartong ning probleemtooted (nt patareid, akud, elektri- ja elektroonikaseadmed).

Rehve saab üle anda vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Ülejäänud jäätmed, ka neid, mis ei ole loetletud, kuid on prügila vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirjas, on elanikul võimalik üle anda vastavalt Amestop OÜ Torma prügila hinnakirja alusel.

Torma prügila on avatud E-R 9-18, L 9-16. P ja riigipühadel suletud.

Koduleht: https://tormaprugila.weebly.com/

Torma prügila operaator on Amestop OÜ
Aadress: Võtikvere küla, Torma vald, 48502 Jõgevamaa

tel. +372 77 64 789
info@tormaprugila.ee

200121* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

200123* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed
200134 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33
200135*/ 200136* - Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed