Hajaasustuse programmi raames perioodi 2016 rahastamisele kuuluvate taotluste kinnitamine

Lohusuu Vallavalitsus annab teada, et 19.07.2016 korraldusega nr 76 "Hajaasustuse programmi raames perioodi 2016 rahastamisele kuuluvate taotluste kinnitamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

Toetuse saaja: Vello Jätsa
Puurkaevu ehitamisele Jõesuu kinnistule Kalmakülas
Toetuse suurus 3541,51 eurot
Toetuse omafinantseering 1770,49 eurot
Plaanitav projekti kestus 15 kuud toetuslepingu sõlmimisest

Toetuslepingut ei sõlmita enne, kui on vormistatud ehitusluba puurkaevu rajamiseks 4 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

Toetuse saaja: Einar Hinno
Veetorustiku ehitamine ja veepuhastusseadmete paigaldamine Kalda kinnistule Tammispää külas
Toetuse suurus 2249,53 eurot
Toetuse omafinantseering 1124,59 eurot
Plaanitav projekti kestus 12 kuud toetuslepingu sõlmimisest

Toetuslepingut ei sõlmita enne, kui on vormistatud veetorustiku projekt ja ehitusteatis veetorustiku ehitamiseks 4 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.