Hajaasustuse programmi 2017 toetuse saajad

Lohusuu Vallavalitsus annab teada, et 11.07.2017 korraldusega nr  92 "Hajaasustuse programmi raames perioodi 2017 rahastamisele kuuluvate taotluste kinnitamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

Toetuse saaja: Helena Andreeva
Puurkaevu ehitamine Rajara kinnistule Piilsi külas
Toetuse suurus 3816,19 eurot
Toetuse omafinantseering 1907,81 eurot
Plaanitav projekti kestus 12 kuud toetuslepingu sõlmimisest

Toetuslepingut ei sõlmita enne, kui on vormistatud ehitusluba puurkaevu rajamiseks 4 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

Toetuse saaja: Marje Saar
Septiku paigaldus ja imbväljaku rajamine Põlluotsa kinnistule Kalmakülas
Toetuse suurus 1533,41 eurot
Toetuse omafinantseering  766,59 eurot.
Plaanitav projekti kestus 6 kuud toetuslepingu sõlmimisest

Toetuslepingut ei sõlmita enne, kui on vormistatud reoveepuhasti projekt ja ehitusteatis septiku ja imbväljaku  rajamiseks 4 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.