« Tagasi

Muutustest piirkondlikus politseitöös

Käesoleva aasta haldusreform liitis Avinurme ja Lohusuu omavalitsused Mustvee linnaga ning moodustus uus omavalitsus Mustvee vald. Seoses sellega muutus ka maakonna piir nii, et endiste Avinurme ja Lohusuu valdade territooriumid kuuluvad nüüd Jõgevamaa koosseisu. Loodud Mustvee vald paikneb Jõgeva maakonnas ning kuulub Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonda. Mustveele lähim politseimaja asub aadressil Suur tn 1, Jõgeva linn, lähim piirivalve kordon asub aadressil Pihkva mnt 2C, Mustvee. Kordonis on tööruumid ka piirkonnapolitseinikule, kes politseilistes küsimustes Mustvee valla territooriumit teenindab.

Turvalisuse kohalt ei ole Lohusuu ja Avinurme piirkondades elavatel inimestel põhjust muretsemiseks, sest politsei ei kao seoses omavalitsuste ühinemisega kusagile. Kvaliteetne ja usalduslik teenuse osutamine jätkub, kuid seda juba Lõuna prefektuuri politseiametnike poolt. Samas ei katke Ida prefektuuri politseinike side oma piirkonnaga. Jagame aastakümnetega kogunenud teadmisi naaberprefektuuri politseinikega, et nad kohaliku elu ja oluga võimalikult kiiresti harjuksid.

Alates 1. jaanuarist 2018 hakkab Mustvee vallaga ühinenud Lohusuu ja Avinurme piirkondades politseiteenust osutama Mustvee valla piirkonnapolitseinik Andrus Väits. Andrus on pikaaegse töökogemusega piirkonnapolitseinik, kelle teenistuspiirkond on olnud Mustvee linn ja sellega piirnevad omavalitsused. Piirkonnapolitseinik Andrus Väits võtab kodanikke vastu esmaspäeviti kella 14 kuni 16 aadressil Pihkva 2c, Mustvee. Andruselt saab politseilistes küsimustes nõu küsida telefonil 772 6305, või e-maili teel andrus.vaits@politsei.ee.   

Politseipoolset kiiret reageerimist vajavate sündmuste puhul tuleb aga endiselt helistada hädaabinumbril 112. Politsei- ja Piirivalveameti kliendiinfotelefon on jätkuvalt 612 3000, kuhu saab edastada teavet, mille edastamine numbril 112 otstarbekas ei ole. Antud numbrilt on võimalik küsida informatsiooni ka Politsei- ja Piirivalveameti teenuste ja kampaaniate, struktuuriüksuste asukohtade ja nende lahtiolekuaegade, teisaldatud sõidukite asukoha aga näiteks ka erinevate taotlusankeetide täitmise ja taotlustele lisatavate dokumentide kohta.  

Margus Murdsalu

piirkonnapolitseinik