Lohusuu Vabaajakeskus

Asub Lohusuu alevikus, Avinurme tee 73, Ida Virumaa 42001. Kontakt telefon: 33 70 554

lohusuunoortekas@gmail.com telefon: 56 910 008

Lohusuu Vabaajakeskus töötab avatud noorsootöö meetodil ja kuulub ANK ühendusse.

Lohusuu Vabaajakeskus on lahti teisipäev - reede 11.30-16.30

VABAAJAKESKUSE NOORTETOA RINGID:

Esmaspäev:  14.30 - 15.30 Liikumisring

Teisipäev: 11.30 - 16.30 Meisterdamine

Kolmapäev: 17.00 - 18.30 Jalgpall

Neljapäev: 13.00 - 16.00 Muinasjuturing

Reede: 11.30 - 16.30 Joonistamine ja käsitöö

Laupäev: 11.00 - 12.30 Jalgpall

 

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest ning vastavuses haridus- ja teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 " Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse " Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine "elluviimiseks" punktiga 6.1.