Vallavalitsuse istungid 2017

Lohusuu Vallavalitsuse 10. jaanuari 2017 istungi nr 1 päevakord:

  1. Pärimismenetluse algatamine
  2. Eakate õnnitlemine
  3. Eine maksumuse hüvitamine
  4. Sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamine
  5. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku andmine
  6. Ürituse korraldamise toetuse kasutamise aruande kinnitamine (perepäev, P. Tomson)
  7. Ürituse „Lugemisöö" aruande esitamise tähtaja pikendamine