Eelarve

2017

Lohusuu valla 2017.  aasta eelarve

Lohusuu valla 2017. aasta eelarve seletuskiri

Lohusuu valla 2017. aasta eelarve kinnitamise määrus 

Lohusuu valla eelarvestrateegia 2017-2020

Lohusuu valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamise määrus

____________________________________________________________________

Lohusuu valla 2017 a. esimene lisaeelarve

Lohusuu valla 2017 a. esimese lisaeelarve seletuskiri

Lohusuu valla 2017. aasta esimese lisaeelarve kinnitamise määrus

___________________________________________________________________

Lohusuu valla 2017 a. teine lisaeelarve

Lohusuu valla 2017 a. teise lisaeelarve seletuskiri

Lohusuu valla 2017. aasta teise lisaeelarve kinnitamise määrus

2016

Lohusuu valla 2016 a. eelarve

Lohusuu valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

Lohusuu valla 2016. aasta eelarve kinnitamise määrus 

Lohusuu valla 2016-2019 a. eelarve strateegia kinnitamise määrus

____________________________________________________________________

Lohusuu valla 2016 a. esimene lisaeelarve

Lohusuu valla 2016 a. esimese lisaeelarve seletuskiri

Lohusuu valla 2016. aasta esimese lisaeelarve kinnitamise määrus 

____________________________________________________________________

Lohusuu valla 2016 a. teine lisaeelarve

Lohusuu valla 2016 a. teise lisaeelarve seletuskiri

Lohusuu valla 2016. aasta teise lisaeelarve kinnitamise määrus 

 

 

2015

 

Lohusuu valla 2015 a. eelarve

Lohusuu valla 2015 a. eelarve seletuskiri

Lohusuu valla 2015. aasta eelarve kinnitamise määrus 
____________________________________________________________________

Lohusuu valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

Lohusuu valla 2015. aasta esimese lisaeelarve seletuskiri

 Lohusuu valla 2015. aasta esimese lisaeelarve kinnitamise määrus
____________________________________________________________________

Lohusuu valla 2015. aasta teine lisaeelarve

Lohusuu valla 2015. aasta teise lisaeelarve seletuskiri

 Lohusuu valla 2015. aasta teise lisaeelarve kinnitamise määrus
 

2014

Lohusuu valla eelarve 2014

Lohusuu valla 2014 eelarve seletuskiri

Lohusuu valla 2014. aasta lisaeelarve

Lohusuu valla  2014. aasta lisaeelarve kinnitamise määrus  

Lohusuu valla 2014. aasta lisaeelarve seletuskiri

2013

Lohusuu valla eelarve 2013

Lohusuu valla eelarve seletuskiri 2013

2012

Lohusuu valla eelarve 2012

Lohusuu valla eelarve seletuskiri 2012

2011

Lohusuu valla eelarve 2011

Lohusuu valla eelarve seletuskiri 2011

2010

Lohusuu valla eelarve 2010

Lohusuu valla eelarve seletuskiri 2010