Korraldatud jäätmevedu Lohusuus

Kalender

Statistika

Rahvaarv: 707
Pindala: 103,28 km² km²
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 9 + 1 alevik